Over De Dag Vandaag

Online platform

De Dag Vandaag is een online platform met een gratis digitale agenda voor leerlingen in het basisonderwijs. De Dag Vandaag maakt nieuwsitems over actuele gebeurtenissen waarmee aandacht wordt gevraagd voor maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, mediawijsheid, vrijheid, democratie en kinderrechten. Ook bevat De Dag Vandaag lesopdrachten, video’s, enquêtes en andere vormen van activatie. De Dag Vandaag wordt aangeboden in twee varianten: voor groep 3/4/5 en voor groep 6/7/8. De berichten worden op schooldagen door gemiddeld 150.000 leerlingen gelezen en besproken in de klas. 

De Dag Vandaag slaat de brug tussen de leefwereld van kinderen en volwassenen. Het platform legt de nadruk op het bevorderen van burgerschap (zoals het recht op participatie) en 21e-eeuwse vaardigheden. De zeventien Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDGs) vormen het kader waarbinnen de redactie werkt. Daarnaast sluiten de onderwerpen zoveel mogelijk aan bij de kerndoelen en lesstof in het basisonderwijs. Het team van De Dag Vandaag bestaat uit professionals die gewend zijn te werken met en voor een jonge doelgroep. De redactie behandelt onderwerpen aan de hand van de actualiteit, een themakalender en speerpunten van scholen.De redacteuren en lesontwikkelaars brengen een mix mee van journalistieke en educatieve vaardigheden, zodat zij in staat zijn inhoud te maken die aansprekend, educatief en activerend is voor leerlingen in het basisonderwijs. 

Nationale Raad van Kinderen

In 2017 is de Nationale Raad van Kinderen (NRVK) opgericht. De NRVK is een adviesorgaan voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 16 jaar. Alle activiteiten van de NRVK zijn gericht op het agenderen, aanjagen en activeren van jeugdparticipatie in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. Voor de inhoud van De Dag Vandaag werken we niet alleen nauw samen met deze NRVK, maar ook met leerlingen en docenten van scholen. Lesmateriaal ontwikkelen we in co-creatie met kinderen, we vernieuwen het platform voortdurend in samenwerking met de doelgroep en vragen kinderen, leerkrachten en schoolleiders regelmatig om hun inzichten via enquêtes. Op deze manier geven wij met De Dag Vandaag concreet invulling aan het recht op jeugdparticipatie.

Partners

De Dag Vandaag werkt daarnaast samen met partners. Want indachtig het zeventiende VN-Werelddoel (versterken van mondiaal partnerschap) geloven we in de kracht van samenwerking – of het nu met de ANWB is voor het bevorderen van verkeersveiligheid, met de Dierenbescherming of de Raad voor Dierenaangelegenheden om leerlingen te prikkelen en na te denken over onze omgang met dieren, of met Unicef om leerlingen te wijzen op hun kinderrechten. Voor De Dag Vandaag is het daarbij van wezenlijk belang dat de doelen van partners aansluiten bij onze eigen missie en visie.

Heb je een vraag of opmerking? Mail dan naar [email protected].