Groep 3, 4 en 5

Lesbrieven

Klimaatakkoord

Leer meer over het broeikaseffect, de opwarming van de aarde en energie.

Dopper

Leer meer over plastic (gebruik) en de invloed ervan op ons milieu.

Circus Noël

Maar liefst 13 speciale lesbrieven bij de afleveringen van Circus Noel.

Februaristaking

Drie lesbrieven met informatie en opdrachten met als thema de februaristaking.