Enquête

Beste leerkracht,

Wij worden regelmatig gevraagd lesmaterialen te ontwikkelen rond duurzaamheid. Met deze enquête proberen wij inzicht te krijgen wat er leeft onder de leerlingen.

Er zijn grote uitdagingen in de wereld die opgelost moeten worden. Dit zijn problemen waarvan volwassenen soms ook niet weten wat ze ermee aan moeten. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen meedenken om deze problemen op te lossen. Kinderen zien namelijk vaak oplossingen die volwassenen niet zien.

Wij vragen u om deze vragenlijst met uw klas in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten.

Naar de enquête